Rozbudowa wodociągu na osiedlu Sobańskiew Lachowicach

Wartość inwestycji: 137 777,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

-montaż sieci wodociągowej PE fi 110 mm

-montaż sieci wodociągowej PE fi 90 mm 

-montaż sieci wodociągowej PE fi 50 mm 

-przecisk PE fi 160

-przecisk PE fi 110

-montaż hydrantów nadziemnych fi 80 mm