Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość inwestycji 140 566,00 zł

Zakres prac :

  • roboty ziemne,
  • remont odwodnienia,
  • wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni z tłucznia, przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych, z płyt Jomb