Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy Stryszawa

Wartość inwestycji 453 331,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1)Obustronne ścięcie poboczy

2)Ścięcie nierówności podbudowy drogi 

3)Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia uszkodzonej podbudowy z zaklinowaniem drobną frakcją 

4)Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową o grubości 4 cm 

5)Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 4 cm 

6)Utwardzenie poboczy tłuczniem


Wykonano następujące drogi :

1.Droga Krzeszów Żurawnica

2.Droga Droga Stryszawa os. Gałuszki

3.Droga Stryszawa os. Zawodzie

4.Droga Lachowice os. Lasiki

5.Droga Hucisko os. Na granicy

6.Droga Hucisko os. U Lipy

7.Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na placu manewrowym obok OSP w Lachowicach

8.Droga Kurów II

9. Droga Lachowice Zagródki