Rozbudowa wodociągu Gancarzycki w Stryszawie oraz Kachlówka w Kukowie

Wartość inwestycji 176 703,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

I.SIEĆ WODOCIĄGOWA NA OSIEDLU GANCARZYCKI W STRYSZAWIE

-montaż sieci wodociągowej PE fi 110 mm – 974,00 m

-przewierty – 77,00 m

-montaż hydrantów nadziemnych fi 80 mm– 6 szt.

II.SIEĆ WODOCIĄGOWA NA OSIEDLU KACHLÓWKA W KUKOWIE

-montaż sieci wodociągowej PE fi90 mm – 789,00 m

-przewierty – 66,00 m

-montaż hydrantów nadziemnych fi 80 mm– 6 szt.