Przebudowa budynku gospodarczego na budynek o funkcji turystyczno-kulturalnej w Stryszawie


Wartość inwestycji 738 362,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a.roboty ogólnobudowlane

1.roboty rozbiórkowe (od dachu po fundament)

2.wykonanie fundamentu żelbetowego

3.wykonanie ścian zewnętrznych z bali z mszeniem

4.wykonanie ścian wewnętrznych z bali z mszeniem

5.wykonanie ścian działowych

6.wymurowanie kominów wentylacyjnych i spalinowego

7.wykonanie stropu nad parterem

8.wykonanie więźby dachowej

9.ocieplenie i pokrycie dachu blachą gontopodobną z posypką

10.montaż schodów drewnianych

11.montaż stolarki okiennej i drzwiowej

12.obłożenie cokołu piaskowcem

13.wykonanie podłogi z desek, z płytek gresowych

14.tynki wewnętrzne, obłożenie płytami G-K, płytki ścienne

15.dostawę i montaż wyposażenia

16.zagospodarowanie terenu, trawniki

b.instalacje wod-kan, c.o., wentylacji

1.wykonanie kotłowni olejowej i instalacji z grzejnikami

2.wykonanie instalacji wentylacyjnej

3.wykonanie instalacji wodociągowej

4.wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

c.instalacja elektryczna, odgromowa, monitoring

1.wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i ewakuacyjnej z montażem opraw

2.wykonanie instalacji odgromowej

3.wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

4.wykonanie instalacji alarmowej

5.wykonanie monitoringu