Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa

Wartość inwestycji 288 985,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1)wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 

2)montaż studni betonowych fi 1000 

3)montaż studni fi 500 z kratą ściekową

4)montaż separatora ścieków- studnia betonowa fi 1200 z wkładem oczyszczającym

5)wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej 

6)montaż krawężnika 

7)montaż krawężnika na wjazdach 

8)obrzeża betonowe 

9)chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

10)zjazdy z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm