Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie

Wartość inwestycji 147 497,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Obustronne ścięcie poboczy 

2) Ścięcie nierówności podbudowy drogi

3) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia uszkodzonej podbudowy z wałowaniem i wyrównaniem

4) Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej o parametrach nie gorszych niż C69B3 PU oraz zastosowanie grysów bazaltowych 

5) Utwardzenie poboczy tłuczniem


Wykonano następujące drogi :

1.Droga Stryszawa 

2.Droga Stryszawa 

3.Droga Stryszawa 

4.Droga Stryszawa 

5.Droga Stryszawa 

6.Droga Stryszawa 

7.Droga Stryszawa 

8.Droga Pewelka 

9.Droga Lachowice

10. Droga Hucisko

11.Droga Krzeszów