Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Stryszawa


Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na terenie Gminy Stryszawa:

1. Droga Hucisko działka nr ewid.: 15671.

2. Droga Kurów Banaś działka nr ewid.: 2924/1, 2926/1

3. Droga Kuków Pod szkołą działka nr ewid.: 1551

4. Droga Stryszawa Zawodzie działka nr ewid.: 2422, 2099

5. Droga Krzeszów Wajdzik działka nr ewid.: 8507/1

6. Droga Krzeszów Kachel działka nr ewid.: 8517/1

7. Droga Targoszów Podbucznik działka nr ewid.: 8633/1

8. Droga Targoszów działka nr ewid.: 7739/1

9. Droga Lachowice Krzystki działka nr ewid.: 13264, 3260

10. Droga Hucisko działka nr ewid.: 1568


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Obustronne ścięcie poboczy (z odwozem urobku) 180,00 m x 0,10 m x 0,50 m = 9,00 m3.

2) Ścięcie nierówności podbudowy drogi - 5 cm (z odwozem urobku) - 1 500,00 m2.

3) Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia uszkodzonej podbudowy z wałowaniem i wyrównaniem - 450,00 m3.

4) Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej o parametrach nie gorszych niż C69B3PU zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10E oraz zastosowanie grysów bazaltowych - 3 600,00 m2.

5) Utwardzenie poboczy tłuczniem - 60,00 m3.

Termin wykonania: od 30.03.2018 r. do 02.08.2018 r.

Wartość zadania [zł brutto]: 149 996,15 zł.

Wykonawca: Firma Transportowo-Usługowa Jasica Andrzej z Stryszawa nr 177B, 34-205 Stryszawa.

Data dodania:

2021-01-13

Autor: