Budowa chodnika w miejscowości Kuków - etap I


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.frezowanie nawierzchni

2.plantowanie i obsianie trawą

3.wykonanie kanalizacji deszczowej

4.montaż studni betonowych

5.montaż studni ściekowych ulicznych fi 500

6.wykonanie warstwy asfaltobetonowej wiążącej

7.wykonanie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej

8.montaż krawężnika

9.obrzeża betonowe 8x30x100

10.chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

11.chodnik - zjazdy z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm

12.ścieki z elementów betonowych

13.odwodnienie liniowe

Termin wykonania: od dnia 14.03.2018 r. do dnia 24.07.2018 r.

Wartość zadania [zł brutto]: 622 678,36 zł

Wykonawca: Mateusz Gancarczyk, "BRUK­SPEC" Przedsiębiorstwo Budowlane Śleszowice nr 70, 34­210 Zembrzyce

Data dodania:

2021-01-13

Autor: