Stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej na osiedlu Sejkówka w Stryszawie celem zabezpieczenia infrastruktury komunalnej


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

I. Roboty przygotowawcze

1. mechaniczne karczowanie

2. ścinka drzew

3. roboty pomiarowe geodezyjne

II. Wykonanie palisady żelbetowej

1. wykonanie pali DFF fi 600

2. wykonanie kotew gruntowych

3. wykonanie ławy fundamentowej

4. wykonanie zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi

5. roboty ziemne

6. wykonanie płyty fundamentowej

7. wykonanie szpilek

III. Nasadzenia

1. nasadzenie drzew

Termin wykonania: od dnia 24.05.2018 r. do dnia 28.09.2018 r.

Wartość zadania [zł brutto]: 2 099 823,53 zł.

Wykonawca: REMOST Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica.


Data dodania:

2021-01-13

Autor: