BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA

 


BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa został złożony w dniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

Umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 5 sierpnia 2011 roku.   

Umowę na budowę chodnika podpisano 26 stycznia 2012r. Wykonawcą  będzie z firma Usługi instalacji wodno-kanalizacyjne, c.o i gazu Jerzy Steczek, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W ramach projektu  wybudowano 680 mb chodnika w ciagu drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową (560 mb), na odcinku od Gimnazjum nr 1 w Stryszawie do osiedla Biłki.  

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności, estetyki, uporządkowania przestrzeni publicznej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.  

Wartość zadania:
Całkowita wartość projektu: 462580,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 282060,00 zł.