BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW JAKO MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY STRYSZAWA

        


BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW JAKO MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY STRYSZAWA

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Stryszawa.” został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkiej,
w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 9 lutego 2012 roku.

Wykonawcą robót była firma "MAJA" Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, Małkinia Górna - wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prce związane z budową placów zabaw trwały od 4 maja 2012 r. do 1 czerwca 2012 r.
W ramach projektu wybudoano 5 placów zabaw. Urządzenia rekreacyjne dla dzieci powstały przy przedszkolu w Lachowicach, Krzeszowie oraz przy szkołach podstawowych w Kukowie, Kurowie i Pewelce. Każdy z nich został wyposażony w urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią, pomost wiszący, bujaki na sprężynach.

Place zabaw są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz odwiedzających nas turystów z dziećmi.
Cel projektu:
Polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wzrost atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej gminy.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 44260,00 zł,
Wartość dofinansowania 28160,00