ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LEŚNICZÓWKI NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

   ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LEŚNICZÓWKINA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Adaptacja budynku leśniczówki na potrzeby GOK została zrealizowana
w ramach projektu "Chrońmy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbel'any i Stryszawa", realizowanego przez gminę Stryszawa we współpracy z gminą Gbel'any w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Umowę podpisano w 2009 roku. Projekt realizowany w latach 2009 – 2011.

Celem projektu było stworzenie po słowackiej oraz polskiej stronie  warunków do realizacji współpracy w obszarze kultury, społecznych działań i twórczości.

W ramach projektu po stronie polskiej zrekonstruowano budynek leśniczówki tak, aby służył celom kulturalno - społecznym. Utworzono również „Beskidzkie Centrum Zabawki Ludowej” z ośrodkiem dokumentacyjnym i stałą ekspozycją, punktem sprzedaży zabawek i innych wyrobów regionalnych. W ramach projektu powstała również pracownia informatyczno - multimedialna.
Realizacja projektu pozwoliła uchronić niszczejący budynek i ocalić jego historyczną wartość.

Uroczyste otwarcie  nowej placówki kultury, przy udziale zaproszonych gości, odbyło się 18 czerwca 2011 roku. Otwarcia dokonali Jozef Martincek Starosta gminy Gbelany i Rafał Lasek Wójt Gminy Stryszawa.     

Budżet projekty.
Wartość projektu 398 013,00 Euro 
Uzyskana pomoc 338 311,00 Euro