UTWORZENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

        


UTWORZENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie" został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkie w dniu 8 marca 2012r.,w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małych Projektów”.

Projekt "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie" jest odpowiedzią na potrzeby działań zmierzających do rozwoju turystyki w naszej gminy. Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie perspektywy rozwojowe dla tych obszarów. Dlatego wartościowe wydaje się inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki, wzrost atrakcyjności turystycznej, promocję naszej Gminy. Skuteczne działania w tym kierunku przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

W ramach realizacji projektu: utworzono Punktu Informacji Turystycznej, Punkt został wyposażony w materiały promocyjne tj. widokówki, ulotki, foldery, mapy turystyczne, gadżety, Roll-up,. Utworzono podstrony internetowej Informacji Turystycznej w domenie www.stryszawa. Na stronie tej turysta znajdzie wszystkie niezbędne informacje o bazie noclegowej, komunikacji, atrakcjach turystycznych, walorach krajobrazowych, przyrodniczych, imprezach kulturalnych i sportowych, fotogalerie, dane teleadresowe. 

Realizacje projektu zakończono w czerwcu 2013r.
Celem projektu jest promocja Gminy Stryszawa, wzrost atrakcyjności turystycznej naszej gminy.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 36 092,70 zł, 
Otrzymane dofinansowanie: 20 526,55 zł.