BUDOWA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ I KORTU DO TENISA NA TERENIE OŚRODKA SOPRTU I REKREACJI W STRYSZAWIE

        


BUDOWA BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ I KORTU DO TENISA NA TERENIE OŚRODKA SOPRTU I REKREACJI W STRYSZAWIE

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie.” został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkiej,
w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”. 

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 4 stycznia 2012 roku.

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę boisk. Wykonawcą robót budowlanych była firma PANORAMA II SP. Z O.O. UL. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia.
Obok istniejącego boiska do piłki nożnej wybudowano boisko do piłki ręcznej i kort do tenisa wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu. 
Inwestycję zakończono w lipcu 2012r. 
Boisko i kort są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Celem projektu było polepszenie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez stworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz wzrost atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej gminy.


Budżet projektu:
Wartość projektu: 506850,14 zł, 
Uzyskane dofinansowanie: 280 327,82 zł.