Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych

  • Wartość inwestycji: 398 377,73 zł brutto
    Czas realizacji: od 09.03.2015 do 31.08.2015
    Zakres robót:
  • prace przygotowawcze (korytowanie i ścinanie poboczy),
  • wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową,
  • wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach

Droga Hucisko Stacja PKP

Droga Krzeszów Żurawnica

Droga Krzeszów Żurawnica Kostyra

Droga Kuków Marki

Droga Kuków OSP

Droga Lachowice Krale

Droga Lachowice Kubieńce

Droga Lachowice Polański

Droga Pewelka Kyzia

Droga Stryszawa Bartyle

Droga Stryszawa Bielarze

Droga Stryszawa Cepielówka

Droga Stryszawa Małysy

Droga Targoszów Podbucznik Bargiel

Droga Targoszów Rola

Załączniki