Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  we wsi Lachowice​

  • Wartość inwestycji: 3 669 685,71 zł brutto
    Czas realizacji: od 06.05.2015 do 30.08.2015
    Zakres robót:
  • Montaż rurociągu PE fi 110,
  • Montaż hydrantów fi 80,
  • Ubezpieczenie płytami typu KRATA,
  • Wykonanie nawierzchni,

Budowa sieci wodociągowej w Lachowicach realizowana w ramach projektu „Poprawa Jakości Infrastruktury Środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana w ramach projektu: „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Lachowice – etap I” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie


Załączniki