Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość inwestycji: 81 241,50 zł brutto
Czas realizacji: od 02.07.2015 do 28.08.2015
Zakres robót:

  • wykonanie podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni z tłucznia i płyt Jomb,
  • wykonanie odwodnienia liniowego.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kurowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pewelce