​Budowa chodnika z kanalizacja opadową w Lachowicach

 • Wartość inwestycji: 206 462,82 zł brutto
  Czas realizacji: od 17.04.2015 do 30.09.2015
  Zakres robót:
 • demontaż istniejących zjazdów i przepustów,
 • ułożenie korytek ściekowych,
 • ułożenie kanału z rur WIPRO ( II klasa zbrojenia ) fi 800 mm,
 • ułożenie kanału z rur WIPRO ( II klasa zbrojenia ) fi 1000 mm,
 • wykonanie przepustów z rur WIPRO ( II klasa zbrojenia ) fi 600 mm ze ściankami czołowymi,
 • wykonanie przepustów z rur WIPRO ( II klasa zbrojenia ) fi 800 mm ze ściankami czołowymi,
 • ułożenie krawężnika betonowego,
 • ułożenie krawężnika betonowego najazdowego,
 • ułożenie obrzeży betonowych,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,
 • wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
 • dostawę i zabudowę studni z kręgów betonowych fi 1000,
 • dostawę i zabudowę wpustów ulicznych,
 • dostawę i zabudowę poręczy sprężystych stalowych SP i poręczy fi 50,
 • uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej na długości chodnika.

Załączniki