Remont i wykonanie nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie

  • Wartość inwestycji: 149 621,28 zł brutto
    Czas realizacji: od 24.03.2015 do 31.08.2015
    Zakres robót:
  • wykonanie podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni przez dwukrotne utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,
  • roboty towarzyszące

Droga Hucisko Górny

Droga Kuków Grajnówka

Droga Kuków Marki

Droga Kuków Marki Targosz

Droga Kuków Zamecki

Droga Kurów Bodzek

Droga Kurów Kępa

Droga Pewelka Janik

Droga Stryszawa Wsiórz


Załączniki