Remont drogi osiedlowej Bogacze w Lachowicach

Wartość inwestycji :50 755,95 zł

Czas realizacji: od 14.05.2015 do 30.09.2015
Zakres robót:

profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową, 

wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej

Załączniki