Budowa chodnika  Stryszawa – Krzeszów w miejscowości Stryszawa

 • Wartość inwestycji: 396 635,23 zł brutto
  Czas realizacji: od 18.03.2015 do 31.07.2015
  Zakres robót:
 • ułożenie kanału z rur PCV,
 • ułożenie krawężnika betonowego,
 • ułożenie obrzeży betonowych,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm,
 • wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
 • dostawę i zabudowę studni z kręgów betonowych fi 1000,
 • dostawę i zabudowę studni ściekowych ulicznych fi 500,
 • wykonanie umocnienia płytami typu Krata,
 • dostawę i zabudowę barier jednostronnych U12a,


Załączniki