Rozwój cyfrowy w Gminie Stryszawa

Gmina Stryszawa uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Rozwój cyfrowy w Gminie Stryszawa” w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności na ryzyko związane
z cyberbezpieczeństwem, efektywne zapobieganie incydentom oraz skuteczne reagowanie w systemach informatycznych.

Projekt swoim zakresem obejmuje: Urząd Gminy w Stryszawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Stryszawie.

W ramach projektu zaplanowano m.in. zakup sprzętu i oprogramowania IT (tj. agregatów prądotwórczych, serwerów NAS czy zarządzalnych urządzeń sieciowych) dla jednostek organizacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla personelu oraz aktualizację dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Oczekiwane efekty realizacji projektu to: zwiększona ochrona przed atakami i wyciekami danych, zapewnienie ciągłości działania poprzez dywersyfikację zasilania, ograniczenie dostępu do infrastruktury IT poprzez izolację struktur sieci LAN
i stosowanie metod ochrony przed wyciekiem danych, a także zwiększona świadomość i kompetencje pracowników
i kadry kierowniczej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 850 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 697 000,00 zł
Wysokość wkładu z Budżetu Państwa: 153 000,00 zł

Data dodania:

2024-04-22

Autor: