Środki z Budżetu Państwa

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków pozyskanych z programów krajowych, w szczególności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z pozyskanych środków finansowych realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury sportowej, drogi, chodniki, modernizacje budynków OSP, doposażenie jednostek OSP, wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych itp.


Założeniem programu „Wspieraj Seniora” jest pomoc usługowa realizowana przez pracowników GOPS, która ma polegać m.in. na dostarczaniu osobom powyżej 70 roku życia niezbędnych produktów ze sklepu bądź...

więcej

Gmina Stryszawa z dniem 04 maja 2021 r. rozpoczęła realizację Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „A...

więcej

Gmina Stryszawa rozpoczęła realizację Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 swoim zasięgie...

więcej

PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” CELE PROJEKTU: 1)poznanie własnego regio...

więcej

Projekt: MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LACHOWICACH POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ TRYBUN SPORTOWYCH Inwestycja zrealizowana w 2020 r. przy wsparciu finansowymWojewództwa Małopolskiego w ramach proj...

więcej

                                 &n...

więcej

PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” CELE PROJEKTU: 1)poznanie własnego regio...

więcej

Zadanie pn.:  „MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HUCISKU W GMINIE STRYSZAWA” Współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach pomocy finansowej na real...

więcej

PROJEKT MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolsk...

więcej

OTWARTE STREFY AKTYWNOCI W GMINIE STRYSZAWA 6 czerwca Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakte...

więcej