Środki z Budżetu Państwa

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków pozyskanych z programów krajowych, w szczególności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z pozyskanych środków finansowych realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury sportowej, drogi, chodniki, modernizacje budynków OSP, doposażenie jednostek OSP, wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych itp.


W wyniku naboru do II edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków pozyskaliśmy fundusze na remont budynku dawnej organistówki w Stryszawie. Obiekt ten znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Gminy ...

więcej

                                 &n...

więcej

Pierwsza decyzja, myśl o założeniu dziecińca dla miejscowych dzieci z Lachowic powstała w 1950r.. Organizatorem tej placówki była kierownik Szkoły Helena Nowak wraz z nauczycielką Marią Mąjsiejewą, kt...

więcej

Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" 2023  CEL PROJEKTU: Głównym celem zadania jest podniesie...

więcej

Gmina Stryszawa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Województwa Małopolskiego na realizacje zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa” Zadanie dotyczy ...

więcej

                                 &...

więcej

Gmina Stryszawa otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2) na realizacje zadania „ Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Stryszawa”. Zadanie dotyczy remontu i pr...

więcej

   Gmina Stryszawa w 2023 roku pozyskała środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań i programów realizacji pomocy społecznej w łąc...

więcej

  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie Gminy Stryszawa Z dniem 20 marca 2023 r. Gmina Stryszawa przystąpiła do realizacji ...

więcej

   Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie Gminy Stryszawa   Z dniem 15 marca 2023 r. Gmina ...

więcej