zdjęcie bocianów

Środki z Budżetu Państwa

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków pozyskanych z programów krajowych, w szczególności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z pozyskanych środków finansowych realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury sportowej, drogi, chodniki, modernizacje budynków OSP, doposażenie jednostek OSP, wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych itp.


Gmina Stryszawa z dniem 04 maja 2021 r. rozpoczęła realizację Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „A...

więcej

Gmina Stryszawa rozpoczęła realizację Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Program: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 swoim zasięgie...

więcej

PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” CELE PROJEKTU: 1)poznanie własnego regio...

więcej

Projekt: MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LACHOWICACH POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ TRYBUN SPORTOWYCH Inwestycja zrealizowana w 2020 r. przy wsparciu finansowymWojewództwa Małopolskiego w ramach proj...

więcej

                                 &n...

więcej

PROJEKT „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” CELE PROJEKTU: 1)poznanie własnego regio...

więcej

Zadanie pn.:  „MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HUCISKU W GMINIE STRYSZAWA” Współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach pomocy finansowej na real...

więcej

PROJEKT MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRYSZAWA POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolsk...

więcej

OTWARTE STREFY AKTYWNOCI W GMINIE STRYSZAWA 6 czerwca Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakte...

więcej

„MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICYOCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUKOWIE” W roku 2017 po raz kolejny Gmina Stryszawa przystąpiła do programu pn. "Małopolskie Remizy 2017".  Rok 2017 to modernizacj...

więcej