Środki z Budżetu Państwa

W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków pozyskanych z programów krajowych, w szczególności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Z pozyskanych środków finansowych realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury sportowej, drogi, chodniki, modernizacje budynków OSP, doposażenie jednostek OSP, wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych itp.


                                                        &n...

więcej

                                  &...

więcej

                                  ...

więcej

Gmina Stryszawa pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup wyposażenie świetlicy w Stryszawie. Wniosek o przyznanie dofinansowania złożyliśmy  w ramach zadania &...

więcej

W listopadzie zakończyliśmy trzyletnie kompleksowe prace renowacyjne przy XVIII-wiecznej kapliczce na Bacowej Przełączce, przy polnej drodze z Lachowic do Kukowa.   W wyniku upływu czasu i nieun...

więcej

Program: „Asystent rodziny w 2023 roku” finansowany ze środków Funduszu Pracy na terenie Gminy Stryszawa Gmina Stryszawa otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 11 182,20 zł w r...

więcej

Zadanie pn.: Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszowie w Gminie Stryszawa” Współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/230/RO/2293/2...

więcej

Zadanie pn.:„Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszowie” Współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie...

więcej

W wyniku naboru do II edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków pozyskaliśmy fundusze na remont budynku dawnej organistówki w Stryszawie. Obiekt ten znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Gminy ...

więcej