Sieć gazowa w Stryszawie


SIEĆ GAZOWA W STRYSZAWIE

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że na wniosek władz Gminy Stryszawa w najbliższym czasie planuje przystąpić do rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Stryszawa.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przyłączenia się do budowanej sieci gazowej. To czy gaz ziemny popłynie w domach w naszej gminie zależy tylko i wyłącznie od Państwa zainteresowania tą tematyką!

Im więcej podpisanych przez mieszkańców umów wróci do PSG tym szybsza szansa na budowę kolejnych odcinków sieci gazowej w Stryszawie. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w tym celu jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. 

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego do nieruchomości, którą chcesz przyłączyć, PSG wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej. Będą one zawierały m.in. informacje o:

  • miejscu przyłączenia Twojej instalacji gazowej do sieci gazowej,
  • parametrach technicznych przyłącza gazowego,
  • minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego,
  • wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania,
  • mocy przyłączeniowej,
  • miejscu rozgraniczenia własności sieci gazowej PSG i Twoich instalacji.

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej domu jedno-/dwurodzinnego wynosi: 2.497,64 zł brutto (przyłącze o długości do 15m), które wykonywane jest zazwyczaj do linii ogrodzenia danego budynku lub ściany budynku. Płatne po wykonaniu przyłącza.

Poza tym następnym kosztem, który musi ponieść mieszkaniec w celu przyłączenia się do sieci gazowej jest koszt związany z opracowaniem już we własnym zakresie projektu przyłącza (szacowana wartość ok. 1 500,00 zł) plus dodatkowo wykonanie instalacji od skrzynki przyłączeniowej (znajdującej się zazwyczaj w linii ogrodzenia) do budynku wraz z wewnętrzną instalacją.

Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 628 11 11 
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;
  • UG Stryszawa – tel. 33 876 77 25.

Dodatkowo na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu. 

Ponadto wzory formularzy pobrać można w Urzędzie Gminy Stryszawa (pokój nr 10b - Pani Justyna Habowska-Kardaś oraz z pliku załączonego poniżej).

Załączniki

 
Schemat podłaczenia budynku do sieci gazowej 05.02.2021 | 332.61 KB
Pobierz
 
wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-dla-grupy-przylaczeniowej-b-podgrupy-i(1) 05.02.2021 | 1.71 MB
Pobierz
 
wniosek-o-zawarcie-umowy-o-przylaczenie-do-sieci-gazowej-grupy-przylaczeniowej-b-podgrupy-i 05.02.2021 | 1.35 MB
Pobierz
 
wzor-umowy-o-przylaczenie-do-sieci-gazowej-dla-konsumenta 05.02.2021 | 265.11 KB
Pobierz
Data dodania:

2021-02-05

Autor: