Wybory SAMORZĄDOWE 2024

Prezentacja -szkolenie  członków Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz

Informacja Wójta Gminy o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o  zarejestrowanych listach kandydatów na radnych pobierz

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stryszawa pobierz

Informacja dot. pierwszego posiedzenia OKW pobierz

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz lub pobierz

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stryszawa pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2024 o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na wójta pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stryszawa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów JST bez głosowania
w okręgu nr 15 pobierz

Informacja o losowaniu numerów list pobierz

Informacja o losowaniach członków OKW pobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na radnych pobierz

Skład Gminnej Komisji wyborczej pobierz

Postanowienie Komisarza o powołaniu TKW pobierz

Skład TKW pobierz

Postanowienie Komisarza o zwołaniu I posiedzenia TKW pobierz

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami. pobierz

Informację Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych pobierz


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz

Obwieszczenie o granicach okręgów pobierz

Obwodowe Komisje Wyborcze 2024 pobierz

Informacja Wójta Gminy o tablicach ogłoszeń pobierz

Uchwała Nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.   pobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. pobierz