Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na terenie Gminy Stryszawa

                                                                                                                       

Gmina Stryszawa przystąpiła do realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program ten finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego a jego planowana wartość w 2024 roku wyniesie 74 358,00 zł. Koszt realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zostanie pokryty ze środków Funduszu Solidarnościowego, będącego państwowym funduszem celowym. Założeniem tego Programu jest zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób
z niepełnosprawnościami. Na terenie Gminy Stryszawa planuje się objęcie pomocą w formie usługi opieki wytchnieniowej dla 6 opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz dla 3 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu
w ramach Programu, opiekunowie osób niepełnosprawnych pozyskają czas na odpoczynek, regenerację, a także możliwość skupienia się na własnych, priorytetowych potrzebach. Na terenie Gminy Stryszawa usługa opieki wytchnieniowej realizowana w ramach Programu: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest jedyną formą wsparcia kierowaną do konkretnej grupy beneficjentów, którymi są opiekunowie osób
z niepełnosprawnościami, spełniający kryteria uczestnictwa w Programie.

Data dodania:

2024-03-01

Autor: