Program: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

                                                                                                    


Program:  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ponownie rusza na terenie Gminy Stryszawa.

Gmina Stryszawa z dniem 01 stycznia 2024 r. przystąpiła do realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program ten w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz Solidarnościowy jest  państwowym funduszem celowym. Koszt realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 w bieżącym roku wyniesie 1 177 610, 40 zł. W ramach Programu wykorzystanych zostanie 21 338 godzin usług asystencji dla łącznie 63 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym również dla 5 dzieci. Usługi asystencji osobistej będą polegać na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia, w tym zwłaszcza w wykonywaniu czynności samoobsługowych,  utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wypełniania ról w rodzinie, przemieszczania  się poza miejscem zamieszkania oraz podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem. Realizacja na terenie Gminy Stryszawa powyższego Programu  przyczynia się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i zapewniania pomocy adekwatnej do ich potrzeb.


 


Data dodania:

2024-02-08

Autor: