PRACE REMONTOWE W BUDYNKU OSP W TARGOSZOWIE

Zadanie pn.: Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszowie w Gminie Stryszawa”


Współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/230/RO/2293/23 z dnia 30 czerwca 2023 r zawartej w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”  w zakresie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich.

W ramach zadania w garażu OSP wykonano posadzkę epoksydową (chemoodporną), zamontowano wyciąg spalin z samochodów pożarowych oraz pomalowano ściany w kotłowni budynku. 


Koszt całkowity zadania 31 185,00 zł.
Dofinansowanie z Województwa małopolskiego 15 592 zł

Data dodania:

2023-11-14

Autor: