Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Urząd Gminy Stryszawa

Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl


KARTA USŁUG REFERAT FINANSÓW, BUDŻETU I PODATKÓW

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK  LEŚNY

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA

REFERAT FINANSÓW, BUDŻETU I PODATKÓW 
POKÓJ NR 18

NR TELEFONU 

(0-33) 876-77-15

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.30

WTOREK 8.00 – 16.00

ŚRODA – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY

1. DOWÓD OSOBISTY – DO WGLĄDU.

2. Deklaracja podatkowa dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej niezbędna do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Pobierz

3. Deklaracja podatkowa dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej niezbędna do wymiaru i poboru podatku rolnegoPobierz

4. Deklaracja podatkowa dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej niezbędna do wymiaru i poboru podatku leśnego. Pobierz

5. Informacja podatkowa dla osób fizycznych niezbędna do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Pobierz

6. Oświadczenie o zmianie danych osobowych - pobierz


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WZORÓW DEKLARACJI!!!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek zawarte są w rozporządzenie w sprawie jednolitych formularzy na podatek od nieruchomości. W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości -  Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104 - pobierz (PDF).

Aktualne wzory formularzy dostępne w wersji PDF do pobrania poniżej:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


INFORMACJE

Podatek od nieruchomości:

Druk IN-1, Druk ZIN-1, Druk  ZIN-2, Druk ZIN-3.

Podatek od rolny:

Druk IR-1, Druk ZIR-1, Druk ZIR-2, Druk ZIR-3,

Podatek leśny:

Druk IL-1, Druk ZIL-1, Druk ZIL-2, Druk ZIL-3,

DEKLARACJE

Podatek od nieruchomości:

Druk DN-1,  Druk ZDN-1, Druk ZDN-2

Podatek od rolny:

Druk DR-1, Druk ZDR-1, Druk  ZDR-2

Podatek leśny:

Druk DL-1, Druk ZDL-1, Druk ZDL-2


Formularze deklaracji i informacji dostępne są również na stronie podatki.gov.pl.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatków lokalnych ich kontroli i windykacji - pobierz (WORD)


Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.


Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r . oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy .


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa - pobierz


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 października 2022 r. w sprawie : podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa - pobierz


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa - pobierz


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie : podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa - pobierz

OPŁATY

Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie : podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa - pobierz (PDF)


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa. Pobierz


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia: 27 listopada 2009 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa. Pobierz


Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia: 29 grudnia 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Stryszawa w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryszawa - pobierz


INNE DOKUMENTY

1.  Ustawa 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierz

2.  Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Pobierz

3.  Ustawa z 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Pobierz

4.  Ustawa z 15 listopada 1984  roku o podatku rolnym. Pobierz

5.  Uchwała Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzoru informacji podatkowej. Pobierz

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości -  Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104 - pobierz

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506).

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170    z późn. zm.).

Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).

Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105.)

Ustawa z 15 listopada 1984  roku o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104 - pobierz (PDF).

Opracował:

 Sławomir Łaciak

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-02