Zadania realizowane w 2017

Zadania zrealizowane w 2017 r. ze środków budżetu państwa

 

1. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej na osiedlu Sejkówka w Stryszawie celem zabezpieczenia infrastruktury komunalnej”

- Dofinansowanie z budżetu państwa: 44.000,00 zł.

- Udział własny Gminy: 11.000,00 zł.

- Całkowita wartość zadania: 55.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie projektu robót budowlanych wraz z uzgodnieniami, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszelkich decyzji wymaganych przepisami prawa.

Data dodania:

2020-10-17

Autor: