Studnia głębinowa Targoszów

Gmina Styszawa zakończyła realizacje projektu: „Budowa studni głębinowej dla poprawy wydajności istniejącego ujęcia wody w Targoszowie”, na realizacje którego pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.Na podstawie podpisanej w sierpniu br. umowy o dofinansowanie zadania Gmina pozyskała 64 549 zł dotacji oraz 40 411 zł preferencyjnej pożyczki.Wartość zadania inwestycyjnegi to 129 100,80 zł.

Zakres prac objety projektem:.

- wykonanie projektów i dokumentacji niezbędnych w postępowaniu administracyjnym;.

- wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie wiercenia studni z wbudowaniem rur studziennych i filtrowych (fi 140) oraz stalowych rur osłonowych fi 323;.

- wykonanie obudowy studni, komora z kręgów betonowych wyposażona w płytę denną i pokrywę włazową wraz z utwardzeniem terenu wokół obudowy studni;.

- oczyszczenie i płukanie studni po odwierceniu;.

- wykonanie przyłącza i podłączenie do istniejącego filtra dwukomorowego wraz z robotami towarzyszącymi;

- montaż elementów instalacji i wyposażenia studni m.in.: pompa głębinowa z oprzyrządowaniem, głowica studzienna, szafa sterująca z elektryczną instalacją sterującą, system sterowania pompą, pompa szlamowa wraz z przyłączem zasilającym, system do pomiaru poziomu lustra wody, trójnik, czujnik ciśnienia, wodomierz, zawory.

Celem zadania jest zapobieganie skutkom suszy hydrologicznej oraz dostarczenie wody o odpowiedniej jakości do co najmniej 20 gospodarstw domowych.