Projekt ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ


PROJEKT „Odkrywam Małopolskę”

w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”


CELE PROJEKTU:

1)poznanie własnego regionu – Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie;

2)promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu;

3)kształtowanie i zaspokojenie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień;

4)upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

5)zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada udział uczniów ze szkół podstawowych w Stryszawie, Krzeszowie i Kukowie w zorganizowanych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych.. Łącznie w Gminie Stryszawa zostanie zorganizowanych 9 wycieczek, w których weżnie udział ok. 401 uczniów, będą to wycieczki doKrakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Olkusza, w Pieniny.

Termin realizacji projektu: od 15.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

Planowane rezultaty projektu:

- zorganizowanie 9 wycieczek szkolnych;

- wzrost ruchu turystycznego w województwie małopolskim w obrębie turystyki szkolnej;

- wzrost wykorzystania turystycznego Małopolski;

- wzrost aktywności 401 dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych Gminy Stryszawa po Małopolsce.

Planowany budżet projektu:

Koszt całkowity zadania : 57 925 zł;

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 40 000 zł;

Dofinansowanie z budżetu Gminy Stryszawa: 6 340,00 zł;

Wkład rodziców: 11 585,00 z.


Data dodania:

2020-09-24

Autor: