Nowe Przedszkole w Lachowicach

Pierwsza decyzja, myśl o założeniu dziecińca dla miejscowych dzieci z Lachowic powstała w 1950r.. Organizatorem tej placówki była kierownik Szkoły Helena Nowak wraz z nauczycielką Marią Mąjsiejewą, które wynajęły budynek u Pana Emila Bacy. 1.09.1954r. placówkę przejęła Halina Mól.

W 1958r., gdy organizował się młody Powiat Sucha, nasze przedszkole przeszło do Wydziału Oświaty w Suchej Beskidzkiej, a rok później zostało przeniesione do nowego budynku u Pana Józefa Bacy, który usytuowany był obok kościoła. Praca wychowawcza układała się coraz lepiej, jednak po raz trzeci ze względów losowych przedszkole w Lachowicach zostało przeniesione do doliny Kapałowej. W Kronice przedszkola można odnaleźć zapis odnoszący się do tych czasów : „Lokal przedszkola jest odpowiedni, duży i słoneczny. Uczęszczało do niego 25 dzieci. Pracuje w nim jedna siła wychowawcza pełniąca rolę kierownika i kucharka pełniąca też funkcję sprzątaczki Kwaśna Michalina.”

Przedszkole w Lachowicach, w budynku, który opuszczamy w tym roku szkolnym, funkcjonowało od 1 II 1967r.. Istnieje pamiątkowe zdjęcie z dnia 15 lutego 1967 roku wykonane przez Gazetę Krakowską z opisem, z którego wynika, iż remont przeprowadzony na potrzeby przedszkola kosztował 146 tysięcy złotych (rok 1966). Nowy budynek spełniał oczekiwania nie tylko rodziców, ale i dzieci, które miejsce to nazywały „Bajką”.

W zapisach Kroniki przedszkola czytamy też : „Z dniem 1 IX 66r. przejęliśmy budynek szkoły na przedszkole. Budynek ten jest bardzo stary i liczy 180 lat. Po kapitalnym remoncie uruchomiono w nim pracę przedszkola.”

Przez lata pracy personel przedszkola starał się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki ; dzieci znajdowały tu akceptację, zrozumienie oraz właściwe warunki rozwoju ich zainteresowań i zdolności . Rodzinny i przyjazny klimat oraz domową wręcz atmosferę placówki podkreślają liczne odwiedzające nas osoby. Kadra kierownicza, kolejno: Halina Mól, Anna Majdak, Halina Sobańska, Irena Rawicka, Elżbieta Piecha (od 1999r.) dbały o stały rozwój placówki.W 1999 roku połączono przedszkola w Lachowicach Dolnych i w Lachowicach Górnych. Dziś nasze przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lachowicach. Odpowiadając na  rosnące potrzeby dzieci, posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zatrudnia też specjalistów do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej .

Od wielu lat, bo już od roku 2000 dążyliśmy jednak do budowy nowego przedszkola, wskazując na ograniczenia wynikające z wieku starego budynku.Czekając na zgodę na budowę nowego przedszkola, sukcesywnie dbano o remont starego budynku, by zapewnić bezpieczeństwo i rozwijać potrzeby dzieci. Zrozumienie naszych oczekiwań co do konieczności budowy nowego przedszkola ze strony Wójta Gminy Pana Rafała Laska i poparcie Rady Gminy Stryszawa, w tym Radnych Lachowic przełożyło się na wydanie decyzji o budowie nowego przedszkola, która finalizuje się w tym roku.Dzięki temu 1 września 2023 roku nasze dzieci rozpoczną uczęszczanie na zajęcia przedszkolne już w nowo wybudowanej placówce.

Decyzję o budowie nowego obiektu Gmina Stryszawa podjęła z uwagi na wyeksploatowanie starego budynku należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dotychczasowy obiekt liczył ponad 100 lat, a dalsze jego remonty nie były zasadne ekonomicznie.

W 2016 roku po opracowaniu projektu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Jednakże ze względu na wysokie koszty budowy nie mogliśmy rozpocząć realizacji zadania bez pozyskania dotacji. W 2020 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego II naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostatecznie nasz wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 1 500 000 zł.

W 2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wybraliśmy wykonawcę inwestycji, z którym zawarliśmy umowę w dniu 8 października 2021. Po niemal dwóch latach ciężkiej pracy, w sierpniu 2023 roku zakończyliśmy budowę nowego przedszkola. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 123 724,21 zł.

W nowym obiekcie zaprojektowano trzy sale dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych i pomieszczenia niezbędne do funkcjonowanie przedszkola takie jak: kuchnia z zapleczem, jadalnia, toalety, szatnie, pomieszczenia porządkowe, kotłownia, pokój logopedy czy pokój dyrektora. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 434,05 m2, a składają się na nią trzy kondygnacje z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.

Nie ulega wątpliwości, że dzięki budowie nowego przedszkola zwiększy się bezpieczeństwo przebywających w nim uczniów, ponieważ budynek dostosowany jest do nowoczesnych wymagań. Ponadto dzieci zyskają nowy estetyczny obiekt, w którym będą mogły realizować swoje potrzeby związane z edukacją, rozwojem oraz integracją z rówieśnikami. Zwrócić należy również uwagę na to, że nie tylko znacznie ograniczymy koszty związane z remontami, ale również zmniejszymy wydatki ponoszone na ogrzewanie, gdyż nowy obiekt spełnia najnowsze normy termomodernizacji. Pozwoli to zarówno na zaoszczędzenie środków, które będziemy mogli przeznaczyć na rozwój przedszkola, jak i przyczyni się do ochrony środowiska.

Data dodania:

2023-09-04

Autor: