Modernizacja budynku OSP Hucisko


Zadanie pn.: 

„MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HUCISKU

W GMINIE STRYSZAWA”


Współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach pomocy finansowej na realizacje prac budowlano – remontowych w remizach strażackich.

W ramach zadania w budynku strażnicy OSP w Hucisku zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne świetlicy/sali szkoleniowej oraz modernizacja łazienek.

Celem zadania jest modernizacja budynku strażnicy OSP Hucisko dla poprawy warunków działalności druhów OSP Hucisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działalności społecznej zarówno druhów jaki i społeczności lokalnej.


Budżet zadania :

Koszt całkowity: 62 026,49 zł;

dofinansowanie z budżetu Gminy Stryszawa 43 270,49 zł

dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 18 756 zł


Data dodania:

2020-08-31

Autor: