MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LACHOWICACH

Projekt:

MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LACHOWICACH POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ TRYBUN SPORTOWYCH

Inwestycja zrealizowana w 2020 r. przy wsparciu finansowymWojewództwa Małopolskiego w ramach projektu -„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”

CEL PROJEKTU:

Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stryszawa w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji przyczyniła się do prawy standardu istniejącego obiektu sportowego tj. trybun sportowych, infrastruktury będącej częścią boiska do piłki nożnej w Lachowicach.

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 • demontaż istniejących trybun i ławeczek;
 • wyrównanie terenu;
 • wykonanie dwóch płyt żelbetonowych tzw. podmurówki, do której zostaną zamontowane trybuny sportowe;
 • wykonanie utwardzonegodojścia do trybun ;
 • dostawa i montaż trybun sportowych – dwie trybuny zadaszone z pokryciem z poliwęglanu komorowego z siedziskami plastikowymi, mocowane do fundamentów batonowych za pomocą kotw stalowych. Wymiary trybun, 2 trybuny sportowe każda o wymiarach: głębokość ok. 4,3 m; wysokość ok. 4,54 m; długość 15 m,4 rzędy siedzisk o łącznej liczbie 102, podesty kratowe, konstrukcja stalowa cynkowane ogniowo.
 • uporządkowanie terenu.

Planowane rozwiązania techniczne w sposób optymalny umożliwią zapewnienie nowoczesnego wyposażenia boiska . Modernizacja przyczyni się do poprawy stanu technicznego i funkcjonalnego, podniesienia standarduobiektu sportowo-rekreacyjnegospełniającego rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej.

Budżet projektu:

Koszt całkowity zadania: 243 540,00 zł;

Koszty kwalifikowane zadania: 243 540,00 zł;

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 142 530,00 zł.

Załączniki

 • Data dodania:

  2020-11-04

  Autor: