Dofinansowanie dla OSP Kuków do zakupu nowego samochodu

                                                                                    

      Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


DOFINANSOWANIE DLA OSP KUKÓW

                                                                     DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU

W czerwcu bieżącego roku Gmina Stryszawa złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o wsparcie finansowe z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie na zakup nowego samochodu. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. Gmina Stryszawa otrzymała dotację na zapewnienie gotowości bojowej. Otrzymane środki finansowe przekazane zostaną dla jednostki OSP Kuków, która planuje zakup lekkiego samochodu Volkswagen T5 4x4. Nowy samochód zastąpi stary, już wyeksploatowany znajdujący się na stanie jednostki Volkswagen GLM z 1984 r. Nowe auto służyć będzie w działaniach ratowniczych i wyposażone będzie w sprzęt pierwszej pomocy taki jak torba PSP-R1, pilarka spalinowa, oświetlenie terenu działań czy pompa szlamowa. Poprzez wyposażenie nowego samochodu w napęd 4x4 będzie można eksploatować samochód w miejscach trudno przejezdnych. Ponadto druhowie z OSP Kuków szczególną uwagę zwracają na to, że nowy samochód będzie służył strażakom, a także młodzieży do bezpiecznego przemieszczania się w terenie.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 20 000,00 zł na podstawie umowy nr II/206/RO/1972/20 z dnia 29 września 2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Stryszawa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej poprzez zakup samochodu pożarniczego.


Budżet zadania:

Koszt całkowity: 91 500,00 zł.

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/206/RO/1972/20 z dnia 29 września 2020 r. : 20 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych Gminy Stryszawa pochodzących z wpłaty OSP Kuków: 30 772,90 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego dla sołectwa OSP Kuków na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego nr 1/2019 z dnia 22.09.2019 r.: 40 727,10 zł. Data dodania:

2020-10-07

Autor: