BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W CENTRUM SPORTU I REKREACJI W STRYSZAWIE


Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" 2023 


CEL PROJEKTU:
Głównym celem zadania jest podniesienie standardu istniejącego obiektu sportowo-rekreacyjnego, poprawa stanu funkcjonalnego boiska. Tym samym realizacja zadania przyczyni się do  poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Stryszawa w zakresie kultury, fizycznej, sportu i rekreacji poprawa warunków do masowego uprawiania sportu i rekreacji oraz poprawa warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego. 


OPIS PROJEKTU:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  1. Budowa instalacji elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia – zasilanie i zabudowa dwóch punktów elektrycznych zewnętrznych(jeden punkt do oświetlenia drugi do monitoringu);
  2. Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z budową 6 słupów (masztów) oświetleniowych: 2 słupy o wysokości 12 m (na każdym słupie 3 oprawy LED Z.2), 4 słupy o wysokości 16 m (na każdym słupie 2 oprawy LED Z.1 i 5 opraw LED Z.2
  3. Wykonanie instalacji monitoringu terenu – na który składa się wykonanie okablowania, montaż 12 kamer, rejestratora, dysku twardego, zasilacza, monitoringu.


Budżet projektu:
Koszt całkowity operacji: 313 650,00 zł
Koszty kwalifikowane operacji: 313 650,00 zł
Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 142 390,00 zł

Data dodania:

2023-08-31

Autor: