500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie
informuje,

program "Rodzina 500+" to długofalowe wsparcie polskich rodzin.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Mieszkańcy mają możliwość składania wniosków osobiście w urzędzie oraz za pomocą systemów teleinformatycznych. Wniosek on-line będzie można złożyć poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej .

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 ustalane jest do 31 maja 2021 r. począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie 2018/2019 nie zostało przyznane do dnia 30-09-2019 r. W przypadku gdy powyższe świadczenie zostało przyznane prawo do świadczenia przyznaje się od dnia 1 października 2019 r.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.