300+

INFORMACJA ,,DOBRY START’’(300+)


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, że od 01 lipca 2019 r. obsługiwane będą wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start’’ (300+).

Przyjmowanie i obsługa wniosków o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start’’ (300+) składanych w formie papierowej od 01 sierpnia 2019 r.

Celem zapewnienia sprawnej obsługi interesantów w miesiącu sierpniu 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszawie wydłużone zostaną godziny pracy ośrodka. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszawie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać ostatecznie do dnia 30 listopada 2019 r. Po upływie tego terminu składane wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Data dodania:

2019-06-27

Autor: