Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa


ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – po ogłoszeniu w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu


TREŚĆ ZARZĄDZENIA – pobierz

TABELA WNIOSKÓW - pobierz


Data dodania:

2020-01-08

Autor: