zdjęcie bocianów

Zezwolenie na umieszczanie reklam na gminnych tablicach ogłoszeń

Urząd Gminy Stryszawa 

Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  sekretariat@stryszawa.pl

KARTA USŁUG nr GK 6/2012

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZANIE REKLAM NA NA GMINNYCH TABLICACH OGŁOSZEŃ

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnione oświadczenia reklamodawcy Pobierz

OPŁATY

Zgodne z załącznikiem do Uchwały Nr XII/102/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku Regulamin umieszczania ogłoszeń i reklam.doc

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

URZĄD GMINY STRYSZAWA -POKÓJ NR 1

GODZINY PRACY

- PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK – 7.30 – 15.30

- WTOREK 8.00 – 16.00

NR TELEFONU

(33) 876-77-31

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XII/102/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2011 roku

Opracowała

Marta Babicz