Zakończono prace remontowe dachu na budynku dawnej Leśniczówki


W Gmina Stryszawa zakończono remont poddasza i dachu budynku dawnej Leśniczówki. Umowa o przyznanie dofinansowania podpisana została jeszcze w ubiegłym roku tj. 29 października 2018 r. Pierwszym krokiem do realizacji przedsięwzięcia było ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. W wyniku przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zyskał do dyspozycji dwa nowe pomieszczenia, z których jedno przeznaczone zostało na magazyn, a drugi ma służyć jako sala wystawowa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się wymienić część konstrukcji więźby dachowej, wymienić pokrycie dachu - dach został pokryty taka samą blachą jak odrestaurowany sąsiedni budynek gospodarczy, ocieplono połacie dachowe, wyremontowano kominy i rynny, wykończono poddasze, wykonano instalację elektryczną c.o. i wyremontowano instalację odgromową. Dzięki temu wykonane prace zabezpieczyły budynek przed dalszą degradacją na skutek wilgotności. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 630 000, 00 zł. Prace objęte projektem pozwoliły na wykorzystanie dotychczas nie użytkowanych pomieszczeń o powierzchni 231,25 m2. „Zaznaczyć należy, że remont dachu był niezbędny dla zachowania obiektu zabytkowego w dobrym stanie” – podkreśla Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek.

W 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia budynku dawnej Leśniczówki. Gmina Stryszawa w ramach projektu "Chrońmy dziedzictwo kulturowe członków Euroregionu Beskidy - gmin Gbel'any i Stryszawa" zrekonstruowała budynek Leśniczówki tak, aby służył on celom kulturalno - społecznym. Utworzono „Beskidzkie Centrum Zabawki Ludowej” z ośrodkiem dokumentacyjnym i stałą ekspozycją, punktem sprzedaży zabawek i innych wyrobów regionalnych. W ramach projektu powstała również pracownia informatyczno- multimedialna i punkt informacji turystycznej. Władze Gminy Stryszawa postanowiły skorzystać z nadarzającej się okazji, a mianowicie z możliwości pozyskania dofinansowania do zadań z zakresu: budowy lub przebudowy obiektów budowlanych, prac konserwatorskich lub restauratorskich – obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub wojewódzkiej ewidencji zabytków i wymienić pokrycie dachowe budynku, a także dokonać jego przebudowy w celu poprawy obecnego stanu. Zadanie Gminy Stryszawa pt. „Przebudowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki na cele kulturalne” przeszło wszystkie oceny pozytywnie. I dlatego też mieszkańcy Gminy Stryszawa mogą cieszyć się teraz starym, ale wyremontowanym i powiększonym obiektem, który zyskał nowy wygląd.

Przebudowa budynku została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Data dodania:

2019-05-13

Autor: