Współpraca Polsko-Węgierska

W sobotę wieczorem, tj. 28.10.2017 r. Gminę Stryszawa odwiedziła 8-osobowa delegacja przedstawicieli z Gminy Kunszentmárton w ramach współpracy między obiema Gminami, która trwała do wtorku 31.10.2017 r. Podczas pobytu węgierska delegacja miała okazję do wspólnej integracji, wymiany poglądów, dobrych pomysłów oraz poznania tego jak u nas funkcjonuje samorząd i odnalezienia podobieństw oraz różnic. Po przyjeździe w godzinach popołudniowych i zakwaterowaniu się w gospodarstwie agroturystycznym w Stryszawie goście pojechali do jednego z Ośrodków Wypoczynkowych na kolację, gdzie powitani zostali przez Wójta Gminy Stryszawa Rafała Lasek oraz Przewodniczącą Rady Gminy Agatę Gołuszkę. Następnego dnia nasi goście zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, a na koniec po przyjeździe do Krakowa udali się na spacer uliczkami starego miasta. Przedstawiciele Gminy węgierskiej w kolejny dzień odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, gdzie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez pracowników Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Urzędzie Gminy Stryszawa, zagraniczni goście poznali specyfikę pracy w naszym samorządzie. Po spotkaniu przedstawiciele Gminy Kunszentmárton zwiedzili również Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie, a także mieli okazję zobaczyć nowo powstająca Halę Sportową, która jest w budowie. Po wizycie na suskim zamku nasi goście pojechali do Muzeum Papieskiego w Wadowicach, gdzie zwiedzili dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. W ostatnim dniu pobytu nasi goście w godzinach porannych wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi na temat walorów przyrodniczych tego terenu. Po spotkaniu wszyscy udali się Zakopanego, gdzie zwiedzili najbardziej charakterystyczne miejsca. Delegacji Węgierskiej w czasie pobytu towarzyszył pracownik Gminy Stryszawa Pan Andrzej Danel, który pełnił rolę przewodnika. Goście byli bardzo zadowoleni z wizyty. Zachwyceni naszymi krajobrazami, zabytkami, smaczną kuchnią, a także gościnnością deklarują swój powrót w nasze strony i do Polski.


- Delegacja Węgierska zawsze jest bardzo zadowolona z pobytu w naszej Gminie, z odwiedzanych miejsc, a także z naszej gościnności. W kontaktach z naszymi zagranicznymi partnerami dostrzegamy niezwykłą serdeczność i otwartość. Nasze kraje łączy nie tylko wspólna historia i tradycje kulturowe, ale jak się również okazuje uznawane wartości. Poza tym łączy nas też odwieczna nić sympatii. We współczesnej Europie, zwłaszcza patrząc przez pryzmat polityki unijnej, jesteśmy sobie jeszcze bardziej potrzebni – podkreśla Wójt Gminy Rafał Lasek.


Przyjazd przedstawicieli Republiki Węgierskiej do naszej Gminy to podtrzymanie wzajemnie dobrych relacji, które odnowione zostały przez Wójta Gminy Stryszawa w listopadzie 2015 roku. Wtedy to 21-osobowa grupa młodzieży węgierskiej wraz z opiekunami zagościła w Stryszawie. W ramach wymiany w maju 2016 roku grupa uczniów z Gminy Stryszawa odwiedziła węgierskich kolegów. Ponadto w sierpniu 2016 roku na Węgry udali się również samorządowcy ze Stryszawy, którzy wzięli udział w obchodzonych tam wówczas uroczystościach „Święta Chleba i Wina”. Jak podkreśla Wójt Rafał Lasek: „Budowanie partnerskich relacji między samorządami rożnych szczebli, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów jest jednym z ważnych elementów relacji międzypaństwowych”.