Wójt Gminy Stryszawa odebrał promesę na remont drogi w Lachowicach


Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek wczoraj tj. 24 września 2019 r. odebrał z rąk wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca symboliczny czek na kwotę 976 889,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 440858K Lachowice Mączne – Kurów. Uroczyste wręczenie promes na realizację inwestycji drogowych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych odbyło się w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Poza Wicewojewodą udział w spotkaniu wzięli Starosta Powiatu Suskiego Józef Bałos, Wicestarosta Zbigniew Hutniczak, a także Poseł na Sejm RP Sławomir Hajos oraz Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka.

Wartość zadania dla Gminy Stryszawa zgodnie z sporządzonym kosztorysem inwestorskim ma wynieść:                  1 628 148, 38 zł, przy czym  976 889,00 zł zostanie pokryte z przyznanej promesy, a pozostała część niezbędna do wykonania prac pochodzić będzie z budżetu Gminy Stryszawa.

Poza dofinansowaniem do remontu drogi w Lachowicach Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej otrzymało również dofinansowanie do remontu drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Stryszawa Nr 1701K Kuków -Targoszów wraz z remontem mostów i przepustów w miejscowościach Kuków i Targoszów. Urząd Gminy w Stryszawie również przekaże swój wkład finansowy na wykonanie tego zadania w wysokości 25% kosztów.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym.

Data dodania:

2019-09-25

Autor: