W Stryszawie utworzono Punk Obsługi programu Czyste Powietrze


W Stryszawie utworzono Punkt Obsługi Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Gminy Stryszawa uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, który czynny jest w każdą środę w godzinach od 8:00 do 12:00, w każdy czwartek oraz piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.

W godzinach pracy punktu konsultacyjno – informacyjnego dyżur pełni pracownik Urzędu Gminy Stryszawa Pani Justyna Habowska-Kardaś, z którym kontaktować można się pod numerem telefonu: 33 876 77 25.

Ze względu na dużą liczbę wniosków składaną przez mieszkańców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne umówienie godziny konsultacji, celem uzyskania sprawnej pomocy podczas wypełniania wniosku.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Załączniki

 
05 ULOTKA b 08.09.2021 | 159.26 KB
Pobierz
 
04 ULOTKA a 08.09.2021 | 180.44 KB
Pobierz
 
05 ULOTKA a 08.09.2021 | 195.45 KB
Pobierz
 
02 ULOTKA a 08.09.2021 | 212.87 KB
Pobierz
 
01 ULOTKA b 08.09.2021 | 193.78 KB
Pobierz
 
01 ULOTKA a 08.09.2021 | 450.76 KB
Pobierz
 
03 ULOTKA a 08.09.2021 | 239.72 KB
Pobierz
 
03 ULOTKA b 08.09.2021 | 219.46 KB
Pobierz
 
02 ULOTKA b 08.09.2021 | 469.57 KB
Pobierz
Data dodania:

2021-09-08

Autor: