zdjęcie bocianów

W GMINIE STRYSZAWA WYREMONTUJĄ KAPLICZKĘW GMINIE STRYSZAWA WYREMONTUJĄ KAPLICZKĘ


Gmina Stryszawa w marcu br. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach ogłoszonego konkursu „Kapliczki Małopolski_2021”. Wójt gminy Stryszawa pan Rafał Lasek postanowił podjąć działania konserwatorskie kapliczki położonej w lasku sosnowym na Bacowej Przełączce, przy polnej drodze z Lachowic do Kukowa. Jest to nie tylko jedna z najstarszych zachowanych kapliczek w formie kamiennej latarni na postumencie, ale i jedna z najstarszych kapliczek w Małopolsce, przez co wpisuje się w krąg rzadkich obiektów tego typu. Dotychczas nie była ona wymieniana w żadnej publikacji. Można przypuszczać, że jest to wynik niewiedzy piszących na temat faktu istnienia tego obiektu, a także jego położenia na uboczu. Kapliczka ta wykonana została z piaskowca. Na frontowej części postumentu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca prawdopodobnie twarz Chrystusa. Na kapliczce umieszczone są dwa napisy„AD 1765 (lub 1766)” oraz „D 15 8”. Pierwszy napis to zapewne rok powstania kapliczki. Trudno wyjaśnić, co może oznaczać drugi z napisów, być może jest to data dzienna powstania kapliczki. 

Uchwałą nr XXXVIII/527/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Sejmik Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2021” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Gmina Stryszawa otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Kwota ta plus dodatkowy wkład własny Gminy pozwoli na częściowe wykonanie prac konserwatorskich w tym roku. Ze względu na to, że konstrukcja obiektu została z biegiem czasu naruszona, a poza tym na kapliczce widoczne są ślady intensywnego wietrzenia kamienia Gmina zmuszona jest etapować prace i rozłożyć je na dwa lata. Zagrożenie stanowi również bardzo niepokojące pęknięcie latarni, którą przed rozpadem ratuje obecnie jedynie metalowa opaska.

Kapliczka ta jest niezwykle ciekawym obiektem zarówno ze względu na pełnioną prawdopodobnie funkcję latarni jak i ze względu na ciekawą architekturę – typ kamiennej kapliczki słupowej. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie symbole oraz napisy wyryte zostały w kamieniu, co stanowi niezwykły walor estetyczny oraz historyczny.Zgodnie z regulaminem konkursu prace remontowo-konserwatorskich powinny zakończyć się do 31 grudnia br.


Justyna Habowska-Kardaś

Data dodania:

2021-04-29

Autor: