Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stryszawa z pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suchej Beskidzkiej panią Justyną Sobinek. Urząd Gminy Stryszawa pomógł w organizacji szkolenia informacyjnego dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich. Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z Ustawą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suchej Beskidzkiej prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich na terenie całego powiatu. Aby zarejestrować koło należy złożyć do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. Dopiero po wpisaniu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich można złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc finansowa przyznawana jest kołu gospodyń wiejskich jednorazowo, a jej wysokość uzależniona jest od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi: 3 000,00 zł jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków, 4 000,00 zł w przypadku od 31 do 75 członków i 5 000,00 zł, gdy odnotowano ponad 75 członków. Wniosek o rejestrację wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: www.arimr.gov.pl. Zgodnie z ustawą na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

Załączniki

  • Data dodania:

    2018-12-24

    Autor: