BETLEJEMSKIE Światełko Pokoju 2018

Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna akcja harcerska przekazania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem - jest symbolem ciepła, miłości, pokoju, nadziei i tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Do Urzędu Gminy Stryszawa, a dokładnie na ręce Wójta Gminy Stryszawa Pana Rafała Lasek światełko trafiło dziś tj. 20 grudnia 2018 r. dzięki harcerzom ZIMBA z Kurowa. Wójt serdecznie przyjął harcerzy dziękując im i jednocześnie życząc zdrowych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna akcja harcerska przekazania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem - jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 r. Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja ta obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest harcerzom z sąsiednich krajów. Następnie trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W 31-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszył z Betlejem w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.