Spotkanie informacyjne dot. rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec (miasto Sucha Beskidzka, gmina Stryszawa)Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że firma International Management Services Sp. z. o.o. opracowuje obecnie, na zlecenie Województwa Małopolskiego wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków - Żywiec”.

Serdeczne zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 20 października 2021 o godz. 17:30. Przewidywany czas trwania spotkania: ok. dwóch godzin.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Można wziąć w nim udział wybierając jedną z dwóch opcji:

a) pobierając uprzednio z internetu aplikację Microsoft Teams (wersja bezpłatna na urządzenia stacjonarne lub mobilne);

b) korzystając z przeglądarkowej wersji Microsoft Teams (przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome).


Poniżej znajdą Państwo bezpośredni link do spotkania.

Z poważaniem,

Mariusz Szubra

Prezes Zarządu International Management Services Sp. z o.o.

________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQwMzk2NzgtYWI2ZS00ZjFjLTgzOTItMDdmNjRiMGZkOGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e673b04-38bd-46c2-b467-a99da54483b4%22%2c%22Oid%22%3a%226ee9bfcf-0354-4704-86c6-cf2af9a81703%22%7d>

Dowiedz się więcej<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Opcje spotkania<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6ee9bfcf-0354-4704-86c6-cf2af9a81703&tenantId=3e673b04-38bd-46c2-b467-a99da54483b4&threadId=19_meeting_MmQwMzk2NzgtYWI2ZS00ZjFjLTgzOTItMDdmNjRiMGZkOGE5@thread.v2&messageId=0&language=pl-PL>

Data dodania:

2021-10-20

Autor: